Pumpkin Picking 2022

We we have had loads of fun celebrating Halloween with a party and fun arts and crafts. Our preschoolers got the chance to pick their own pumpkins to carve. We love making the most of our half terms together.

Rydym wedi cael llawer o hwyl yn dathlu Calan Gaeaf gyda pharti a chelf a chrefft llawn hwyl. Cafodd ein plant cyn-ysgol gyfle i ddewis eu pwmpenni eu hunain i’w cerfio. Rydyn ni wrth ein bodd yn gwneud y gorau o’n hanner tymor gyda’n gilydd.

3134237385248234129872253252715182338008178n thumb@2x 3141200725248234229872246624691658000237667n thumb@2x Contact Us
313967405 524823436320556 4249605065449011554 n